Zpět

Nahoru

Dolů

Hlavní stránka   

Šedivec

 

Kapitola -1: Iridium

 

 

 

 

Hvězdné datum neznámé, planeta třídy M kdesi v Galaxii…

 

„Je tomu sto padesát let, co první člověk stanul na naší přirozené oběžnici, byli to zástupci obou našich dosud znepřátelených, tak odlišných a tak stejných ras. Bohužel tehdy začala snaha Barlachů přivlastnit si tuto nedílnou součást naší planety jen pro sebe. V této krizi jsou jistě rádi v bezpečí své „vesmírné pevnosti“, zatímco my musíme bránit domovskou planetu před osudnou hrozbou zkázy, paradoxně přicházející ze stejného místa, kam oni odešli, z nezměrného vesmírného prostoru. Přesto i ta s prominutím zvířata,“ podívala se řečnice s lítostí, že jej přirovnáním uráží, na kryse podobného tvora krčícího se v povzdálí, „ta zvířata zůstala dosud na jižním kontinentu, nevěří našim vědcům, astronomickým pozorováním a  po desítkách let příměří nás právě v této osudové době opět obvinili z pokusu o jejich vykořenění. Přitom uplynulo sto let od okamžiku, co se náš lid zřekl dravého násilí, které provázelo celou jeho předchozí civilizovanou existenci od přeměny z býložravé kořisti v přeci jen krutého lovce, hmyzožravce. Oni se bohužel nezměnili. Mohli jsme ty psy vyhladit, nebo, budiž, alespoň zahnat na jejich kosmický ostrov, ale děkujme Bohu, že jsme si uchovali své nově nabyté ideály umožňující konec konců mnohem lepší život, tak jak již marně prosazovali reformátoři před mnoha staletími. A přesto nedůvěřiví Barlachové rozpoutali další kolo jaderného konfliktu. Arogance, krvežíznivost, šílenství! Doufejme, že toto unikátní zařízení obstojí před jejich náporem, aby mohlo dostát svého úkolu v zájmu celé planety Vchürl,“ prezidentka Bithské unie ve speciálním ochranném oděvu zdvihla po svém projevu na slavnostním shromáždění hlavu k vzdálenému stropnímu otvoru ukazujícímu drobný kroužek jasné hvězdné oblohy, kterou však notně zahaloval prach z nových a nových atomových hřibů zdvíhajících se jen pár desítek kilometrů od podzemního kosmodromu.

Učinili dobře, že se obřad konal v noci, takže cestou nebylo příliš vidět okolní rozsáhlé holé pláně s krátery po výbuších, bez jakéhokoli života, které připomínaly krajinu jejich (pardon barlachského) měsíce, jenž na obloze zaujímal mnohem větší plochu než ten, který známe, i když… zas tak odlišný nebyl. Proč vlastně jejich souputníci nesmetli i celou základnu? Jejich radary by jistě tak rozsáhlý, byť podzemní, komplex odhalily. Že by přeci jen skrytě věřili „propagandě severských monster“, jak četli ve svých novinách z umělého papíru?

Prezidentka se zvědavě ptala hlavního konstruktéra na podrobné parametry rakety, která je měla zachránit před jistou smrtí, aby mohli zůstat v každodenním pekle. O průběhu celého projektu samozřejmě byla průběžně podrobně informována, ale až nyní mohla obdivovat nezměrně úchvatný i děsivý výsledek a věřit ve zbytky naděje. Ohromný kulovitý projektil o průměru asi sta našich metrů potažený pro větší průraznost několikametrovou těžko tavitelnou slitinou iridia stál na téměř kilometr vysoké věži největší rakety všech dosavadních dob planety. „Maxikulka“ se měla provrtat do cíle čelní srážkou a dopravit tak na místo svůj hlavní obsah – svazek mnoha set tisíc vodíkových pum. Na uskutečnění celého projektu měli naštěstí bezmála padesát let, a tak by se zdálo, že vůbec nic nenechali náhodě. Mnohdy byla konstruktérům vyčítána volba podzemních šachet, která měla stavbu až tisíckrát prodražit a o polovinu prodloužit její trvání. Nikdo se neměl dozvědět, že se ve skutečnosti výrazně ušetřilo, protože bylo využito sto let starých konstrukcí z dob diktátora admiralisima Kloma Guttar-Baldaka zvaného příznivci nejen pro svůj vzhled Nejdelší hlava, téměř všemi ostatními pak Krvavec.

Deset skrytých raket mělo zajistit naprostou zkázu jeho jižních protivníků. Každá šachta tehdy skrývala „superstřelu“, která měly z oběžné dráhy chrlit na Barlachy stovky atomových hlavic. Navždy zamezit nejen jejich sílící invazi na měsíc. Těsně před dokončením megalomanské díla zla byl však pseudovůdce popraven „Mírovou radou úderu spravedlnosti“ vlastního lidu.

Nyní blízko sebe stálo v polovině úkrytů pouze pět jeho zcela přepracovaných raket s revolučními pohonnými jednotkami, všechny díky přízni náhody téměř v místě vypočítaného pravděpodobného dopadu svého jediného skutečného protivníka, takže je atomový fúzní pohon mohl v případě selhání první z nich vyslat na cíl jako zálohu i „pět minut po dvanácté“, byť by výbuch ničivě zasáhl i část planety. Teď, ve válce, se však takové řešení, blízkost jednotlivých zařízení, zdálo přeci jen krajně nevýhodné. Naděje mohla zhasnout téměř jediným úderem rádoby nepřátel. I přes přísná utajení přece museli znát starý projekt i dráhu zkázonosného tělesa. V dávno překonaných bojích zajali již před desítkami let mnoho předních bithských vědců. Jen hloubka pěti kilometrů mohla přinášet určitý falešný pocit bezpečí.

Filosof Bukalor však varoval: „Nedokázali jsme udržet mír, a tak si zkázu zasloužíme. Alespoň dojdeme konečně klidu. Planeta bude očištěna od zla – inteligentního života. „Nemyslíte, paní prezidentko, že je to poněkud zbytečná snaha.“

„Do jisté míry souhlasím, i já vás musím upozornit, že tak velký fúzní motor bude zažehnut poprvé. Samotné odpálení sice budeme sledovat za úctyhodnou kilometrovou stěnou, ale pokud to bouchne, je to jako přímý zásah základny Barlachy, projekt skončí…, nespustí-li to i samotné bomby“ hrozil se v mírně šachtou pronikajícím světle a při otřesech záblesků nedalekých jaderných výbuchů i hlavní konstruktér Vukar, snad největší současný vědec své země, nepočítáme-li ty, co na malých kosmických lodích již před dvaceti lety uprchli před nebezpečím do širého kosmu. „Motor ani jedné z raket neprošel tolerancí bezpečnostních testů. Nebyl čas…“

„Času jste měl dost, abyste ve mě tónem svých zpráv případně mohl vyvolat pochybnosti. Nemohu za to, že z vás lyrický spisovatel nikdy nebude,“ prorokovala s rádoby úsměvem prezidentka, aby zapudila obavy, a ujala se přesto odvážně milé povinnosti zahájení konečné sekvence odpočtu startu. Netušila, že připomíná chováním jednu ženu, která bude začas podobným stylem před smrtelnými hrozbami pro svůj lid, posádku hvězdné lodi Voyager, také tak lehkovážně žertovat.

Tradičním farmářským bičem, symbolem obživy, útlaku i bojů za osvobození, konečně přeťala bezpečnostní lanko a Proces již nemohl být zastaven. Mohutná zakřivená tribuna s hosty se vysunula ze stěny kolmého tunelu a po příčných kolejích se rozjela na kontrolní stanoviště ve dvojnásobné hloubce. Její dráhu okamžitě uzavíraly mohutné bloky z betonu a nám neznámých slitin. Mezi skřípěním mechanismů neznatelně zapískal rozmačkán i nebohý hlodavcovitý tvor, jehož přizpůsobivost prostředí byla jinak obdivuhodná.

Poté, co se dokončily všechny body předstartovního postupu, zaznělo z prezidentčiných úst v přesně stanovený okamžik: „Tři, dva, jedna, stáárt!“ Obří tubus se začal šachtou plynule vznášet zdánlivě ke hvězdám, čekala jej však ještě dvouletá mise. Nedávno bylo nejen z důvodů jaderného konfliktu rozhodnuto, že dvě záložní „střely“ odstartují pro jistotu ihned po té hlavní, ačkoli jinak ještě spěch nebyl nutný. Na rozdíl od zbývajícího páru již byly plně připraveny k letu, byť neodzkoušené. Zvýšila by se tak jistota zásahu v bezpečné vzdálenosti od planety. Zdálo se, že riziko selhání už je při barlachské ofenzívě bezpředmětné. Část druhu již dávno plula vesmírem, šlo už jen o planetu. Druhou raketu opět vypravila na dlouhou cestu prezidentka.

V případě třetí byl pověřen odpočítáváním filosof, první viceprezident, byť to nepovažoval za účelné: „Pět, čtyři,…“ Druhá raketa zatím dosáhla ústí šachty a připravovala se na přechod motoru k maximálnímu zrychlení.

Než však stačil filosof vyslovit „tři“, pohltilo všechny i přes stěnu nezměrné světlo osudu civilizace. Záhy byli téměř navždy vlisováni do geologické paměti své planety. Podzemním komplexem přes všechny bariéry pronikla do podloží nezměrná zemětřesná energie, která nenechala na povrchu stát jediný výtvor živé přírody, ale jejíž účinky se nevyrovnaly následnému nadzemnímu peklu. Neuvěřitelná vlna oběhla nadzvukovou rychlostí planetu, zbavila ji téměř veškerého ještě zbylého života, jehož ostatky pohřbila pod nepatrnou vrstvičku zbytků usazenin z vypařeného materiálu své konstrukce. Nikdo se již nedozvěděl, že nové motory pracovaly znamenitě, avšak někdo jednal proti jejich zájmu. Jen z nebes snad mohli odtušit, zda vůbec nějaké zařízení dosáhlo svého původního cíle.

 

Malá kosmická loď s posádkou sabotérů, nejkrutějších v dosavadních dějinách vesmíru, která z úctyhodné vzdálenosti na vysoké orbitě nadšeně sledovala svůj „úspěch“ včetně chladnokrevné vraždy miliónů svých krajanů zamířila po letech konečně k domovu.

Kdyby byli bývali tušili, jaká mocná síla se nachází poblíž, byl by je býval humor přešel. Zbytečně…

 

Kapitán mnohem pokročilejšího plavidla na oběžné dráze Vchürly nestačil tajit dech. Potom nevěřil svým očím, zasáhl by, kdyby věděl… Tedy na rozdíl od většiny posádky něco věděl. Bylo těžké před nimi, hlavně jedním, hájit své rozhodnutí, tajit pravdu. Mohl však stejně jen zaznamenávat. Srdce řvalo, úpělo, ale rozkazy, směrnice, rozum, dokonce i logická část pudu sebezáchovy, zněly jasně…

 

 

 

Za dva roky byla vesmírná „hrozba“ spolehlivě zničena první raketou…

 

 

Zpět

Nahoru

Dolů

Hlavní stránka